regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem korzystania z serwisu onlyfight.pl jest założenie konta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja wszystkich jego warunków.

2. Właścicielem gry jest: Miłosz Grzyb E3GAMES NIP:6562312506 REGON: 260784081 zwany dalej „Usługodawcą”.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Każdorazowe logowanie do serwisu oznacza akceptację wszystkich warunków aktualnego regulaminu.

2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Użytkownik po wykryciu błędu w działaniu serwisu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić go administratorowi serwisu. Świadome wykorzystywanie błędu na korzyść własnego konta grozi jego dożywotnim zablokowaniem.

4.Wysyłane wiadomości w grze są przechowywane na czas nieokreślony.

5. Zabronione jest:
- umieszczanie przez użytkownika treści niezgodnych z polskim prawem, obraźliwych, wulgarnych, reklamowych, a także odnośników do takich treści
- wykonywanie działań mogących zakłócać działanie serwisu
- posiadanie konta, którego nazwa jest obraźliwa

6. Usługodawca może zablokować konto bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli użytkownik złamie, którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu. Decyzja ta jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

7. W uzasadnionych przypadkach usługodawca ma prawo zablokować konto użytkownika z powodów innych niż wymienione w niniejszym regulaminie.

8. Nie przewiduje się odszkodowania w żadnej postaci za utracone złoto, czas usług premium, osiągnięcia użytkownika powstałe z powodu:
- zaprzestania prowadzenia serwisu
- przerwy w działaniu serwisu
- błędów w działaniu serwisu
- działań osób trzecich
- usunięcia konta użytkownika, na które nie logowano się przez 30 następujących po sobie dni
- zablokowania konta za złamanie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu
- usunięcie konta z woli użytkownika